Solgt bil og mottatt krav om heving? 

De fleste selger bilen sin privat. I de fleste tilfeller går det greit, men ikke alltid. Veldig mange er ikke klar over at man kan ha et potensielt ansvar for mangler, selv om alt er forsøkt gjort riktig i salgsprosessen. Når kjøper klager, velger mange å stå i saken selv, fremfor å sette bort jobben til en advokat. Ved å engasjere en biladvokat unngår du potensielt mange feller. Men, det er jo så dyrt med advokat, eller? Jo, det koster, men forsikringen dekker faktisk 80% inntil kr 100 000, etter betaling av fast egenandel. Dette rekker langt i de fleste tilfeller.

Biladvokat Kjetil Lyngmyr har jobbet i over 10 år med kjøpsrett

Han jobber til daglig med bilsaker for privatpersoner, i noen tilfeller for kjøpersiden, og i andre saker for privatpersoner som har solgt bilen og mottatt krav fra kjøper. Han har således lang erfaring med bistand fra «begge sider».

Advokat Lyngmyr opplyser at det er flere potensielle feller å gå i, dersom man skal føre saken selv. Noen selgere overser at kjøpere har reklamert for sent, mens andre bommer når de skal tolke lovens ordlyd. Ordlyden er ofte mer uklar enn mannen i gata er klar over. En bil kan eksempelvis ha en mangel etter loven selv om selger ikke er å klandre. Bilen kan også være mangelfull og i «vesentlig dårligere stand», selv om den rent teknisk er i perfekt stand.

Der lovens ordlyd tilsier at det er bilens stand som skal vurderes, viser praksis at det er avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse som er det avgjørende, og ikke nødvendigvis om bilen er i god teknisk stand.

I mange tilfeller lønner det seg å ta kontakt med advokat tidlig, om ikke annet for å få en gratis og uforpliktende sjekk av «hvordan saken ligger an».

En erfaren biladvokat med spisskompetanse, vil relativt hurtig danne seg et bilde av hvor saken står. Såfremt advokaten har ledig kapasitet vil det være både mulig, og også i advokatens interesse, å vurdere om saken «holder vann». For seriøse advokater og eksperter på området vil det ikke være interessant å jobbe med en sak som ikke kan føre frem.

Ikke rent sjeldent kan «enkle» bilsaker ha et komplisert faktum og rettslig side, selv for en erfaren biladvokat. Dette må utredes nærmere ettersom saken skrider frem. I disse tilfellene får klient, etter fast egenandel, dekket 80% av utgiftene til advokat over bilforsikringen som var i kraft på salgstidspunktet.

Biladvokat Lyngmyrs tips for deg som har solgt bil og mottatt krav om heving av bilkjøpet:

  1. Mottatt krav om heving av bilkjøpet – kontakt biladvokat!

Kontakt biladvokat – først som sist, når det er tale om et hevingskrav. Å snuble i en hevingssak kan bli dyrt og du trenger derfor en som kan vurdere saken og eventuelt bistå deg.

Du har gode muligheter til å få en gratis vurdering av saken og i hvert fall en «pekepinn» på hvordan du ligger an. Skal advokaten bistå deg i saken må du etablere et oppdrag. Hvor vidt du ønsker eksperthjelp er helt opp til deg. Utgifter påløper ikke før du har bedt om dette og det foreligger en oppdragsavtale som regulerer hva som pådras av utgifter.

Vær også oppmerksom på at du ikke skal betale hele advokatregningen selv, uansett utfall. Har du mottatt hevingskrav fra kjøper dekker bilforsikringen 80% av utgiftene til advokat etter fast egenandel. Det spiller ikke noen rolle at forsikringen er sagt opp, såfremt den var i kraft på salgstidspunktet.

  1. Har kjøper reklamert «innen rimelig tid» og innenfor absolutt frist?

En viktig «førstesjekk» er hvorvidt kjøper har reklamert innen rimelig tid. Hvis nei, så kan det medføre at kravet går tapt.
Dette må du påpeke skriftlig til motpart. I motsatt fall kan kjøper hevde at reklamasjonsfristen må sees bort i fra.

Reklamasjon må videre skje innen absolutt frist på to år. I motsatt fall kan ikke krav gjøres gjeldende mot en privatperson.

  1. Er det en mangel etter kjøpsloven?

Mangelsbegrepet i kjøpsloven kan være vanskelig å vurdere. Mangel i lovens forstand er noe annet enn mangel i dagligtalen. Før heving i det hele tatt kan være aktuelt må det gjøres en mangelsvurdering. Foreligger ikke mangel er det heller ikke grunnlag for å heve kjøpet.

Dersom det skulle vise seg at du er «ille ute» vil bistand fra en advokat kunne være et nyttig bidrag til å lande saken med en minnelig løsning, fremfor fullt tap i en rettssak. Det tar både lang tid og kan være meget kostbart. En dreven biladvokat har forutsetningene for å ivareta selgers interesse i prosessen. Bommer du i prosessen, kan det fort bli dyrt.

  1. Var mangelen tilstede på kjøpstidspunktet?

Vi ser ofte at kjøper hevder mangelen var tilstede på kjøpstidspunktet, mens dette i realiteten er tvilsomt. Feil og mangler oppstått etter at bilkjøper overtok objektet er i utgangspunktet kjøpers problem. Unntaket er i de tilfeller kjøper kan sannsynliggjøre at mangelens underliggende årsak kan føres tilbake til tiden før kjøper overtok objektet. Flere momenter må vurderes, men ofte kreves det at kjøper her bruke objektive fagfolk som kan vurdere objektet og mangelen.

  1. Kan mangelen avhjelpes?

Heving av kjøp innebærer at selger må ta tilbake objektet, og kjøper skal ha tilbake kjøpesummen. I tillegg vil det være aktuelt med renter av kjøpesummen, nyttefradrag og mulig erstatningskrav i tillegg til hevingskravet. Etter gjeldende rettspraksis skal andre mangelskrav enn heving vurderes. Dersom retten kommer frem til at kjøper må nøye seg med et prisavslag, erstatning eller utbedring er det ikke grunnlag for å heve kjøpet.

  1. Forlik

En sak trenger ikke ende med fullt medhold til selger eller kjøper. I mange tilfeller ser vi nytten av å komme frem til et forlik. Et forlik er en avtale hvor partene blir enige om et konkret innhold, for eksempel at selger betaler en endelig sum for å få saken avsluttet. Dette kan være et godt alternativ til en lang og energikrevende videre prosess, men ikke alltid. Hvorvidt et forlik er aktuelt må vurderes konkret. Et slik forlik bør alltid være skriftlig, med tydelig innhold, og undertegnet av partene.

Biladvokatens mål vil alltid være å ivareta klients interesse, så hurtig og effektivt som mulig. Det går ikke alltid. Dersom kjøper har bestemt seg for å ta saken videre, ja så må man enten gi seg eller «stå i det». Uansett kan det i tilfeller du har mottatt krav om heving være nyttig å ha med seg en «advokatguide» på laget.

  1. Forsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat

Var objektet du solgte forsikret på salgstidspunktet dekker forsikringen 80% av utgiftene til advokat, etter fast egenandel. Denne dekningen er på kr 100 000. Dessverre opplever vi at veldig mange private bilselgere ikke er kjent med dekningen. Det er en godt etablert oppfatning om at advokatbistand er dyrt, særlig hvis man ikke er klar over denne dekningen i bilsaker.

  1. Førstevurdering

Vurderer du advokatbistand? Mange tenker det er for dyrt, og dropper det. En førstevurdering for å sjekke hvordan saken ligger an er imidlertid gratis. Du har således ikke noe å tape på å sjekke. Ta kontakt med oss for en nærmere vurdering. Sett opp en enkel beskrivelse av hva som har skjedd og hva som er status. Legg gjerne igjen kopi av kjøpekontrakt, salgsannonse og kravet fra kjøper.