Selger fikk medhold, det var ikke grunnlag for heving av bilkjøpet

Selger fikk medhold, det var ikke grunnlag for å heve kjøpet av en Audi A6 Allroad

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto en privat bilselger fra Østlandet. Han hadde solgt sin Audi A6. Kort tid etter salget reklamerte bilkjøperen over flere angivelige feil og mangler ved bilen. Partene klarte ikke å komme frem til en løsning, så kjøperen valgte å ta ut rettslige skritt med krav om heving av bilkjøpet.

Dekning av advokatutgifter

Selger var en privatperson som hadde forsikring på bilen når den ble solgt. Advokat Lyngmyr sørget derfor for søknad om rettshjelp, slik at advokatutgiftene ble dekket i henhold til vilkårene under bilforsikringen selger hadde på kjøpstidspunktet. Som regel dekker denne 80% etter fast egenandel.

Lover og regler ved privat salg av bil

I dette tilfellet var både selger og kjøper privatpersoner. Bilen var solgt «som den er». Dette innebærer at terskelen for å kreve heving er meget høy. For det første må det foreligge en mangel, og deretter må mangelen utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd. Kjøper må dessuten kunne føre bevis for at de feil og mangler det klages over kan føres tilbake til tiden før kjøpet.

Bilkjøper krevde heving fordi det var feil med girkassen

Kjøpers advokat anførte for forliksrådet at det var feil med bilens girkasse og at bilkjøpet derfor skulle heves. Advokat Lyngmyrs gjennomgang av saken viste at feilen var dårlig dokumentert. Verken feilen i seg selv, eller årsaken var nærmere undersøkt. Dette ble tatt tak i fra selgers side og knyttet anførsler til, ved behandlingen av saken i forliksrådet.

Saken ble behandlet i forliksrådet

Dommerne vektla i tråd med våre argumenter at dette var en premiumbil som begynte å bli noen år gammel. Ting kan skje med en slik bil uten at dette nødvendigvis er å anse som en mangel etter loven.

Full frifinnelse i forliksrådet

I dommen fra forliksrådet ble vår klient frifunnet. Motparten ble dømt til å betale selgers saksomkostninger.

Har du solgt bil og mottatt krav om heving av kjøpet?

Å motta krav om heving av bilkjøp er naturligvis svært ubehagelig. I «kampens hete» er det også lett å tråkke feil. Har du solgt en bil som koster kr 100.000 eller mer, anbefaler vi at du ved krav om heving av bilkjøp kontakter oss for en nærmere innspill og tips om hvordan du bør forholde deg. Første kontakten med oss koster ikke noe. Ønsker du å etablere et oppdrag, sender vi ut oppdragsbekreftelse og søker om rettshjelp for deg.

Ta kontakt med oss, få svar innen 24 timer

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Lyngmyr direkte. Lyngmyr har over 10 års erfaring og spesialist på kjøpstvister. Tlf 406 21 188lyngmyr@aladvokat.no. Send helst en beskrivelse av din sak og legge ved reklamasjon, kjøpskontrakt og salgsannonse, samt annen relevant dokumentasjon.