Hva om uhellet først er ute? Bruk bilens rettshjelpsforsikring.

Ved å bruke www.biladvokaten.no vil bilens forsikring dekke utgiftene du har til advokat, fratrukket en egenandel, slik som ved all annen forsikring. Dette heter rettshjelpsdekning, og er lovpålagt for alle bilforsikringer. Forsikringen kan benyttes uavhengig av om du har kjøpt eller solgt en bil og uavhengig av om det gjelder en ny eller en brukt bil. Forsikringen stiller heller ikke som vilkår at du vinner frem med saken din, og dekker advokatutgiftene uavhengig av sakens utfall. Det er veldig mange som tror det koster mye å bruke advokat i bilsaker, men det gjør faktisk ikke det, informerer advokat Peter Skarbøvig. På våre sider kan lese mer om rettshjelpsdekning.

 

Du kan også lese om dine «Rettigheter ved kjøp av bruktbil» og dine «Rettigheter ved salg av bruktbil» på våre hjemmesider.