Våre advokater hos biladvokaten.no

Peter Skarbøvig

Eier og daglig leder

Advokat Peter Skarbøvig har lang og bred erfaring som advokat. Etter studiene jobbet han 8 år hos Namsfogden i Oslo, bl.a som seksjonssjef.

Jannicke Ryun Sæther

Advokat

Jannicke R. Sæther har erfaring som advokatfullmektig, med vekt på kontraktsrett, familierett og utlendingsrett, samt som advokat med vekt på arbeidsrett.

Ida Blomquist

Advokatfullmektig

Ida Blomquist har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2016. Hun skrev sin masteroppgave, ”Patent på bioteknologiske oppfinnelser», skrevet på engelsk.

Kine M. Utrimark

Advokatfullmektig

Kine M. Utrimark har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2016. Hun skrev sin masteroppgave, ”Heving- og erstatningsoppgjør ved kjøp av privatbolig” hos HELP Forsikring.

Hva koster det å bruke advokat?

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er selvsagt medlemmer i Advokatforeningen.

Hvor mye det koster å bruke advokat avhenger av en rekke faktorer, slik som hvilke type sak du har, hvordan motparten forholder seg til saken, hvor omfattende saken er og ikke minst om du på forskjellige måter kan få støtte til å dekke advokatutgiftene.

Mange saker er omfattet av lov om fri rettshjelp, og da er det staten som betaler for arbeidet som utføres av advokaten.

I andre tilfeller kan det være slik at forsikringen din er med på å dekke utgiftene til advokat dersom du er part i en tvist. Dette heter rettshjelpsdekning (se mer her), og alle som har f.eks innbo- eller bilforsikringen er forsikret på denne måte (se her).

Som næringsdrivende er det mange som har rettshjelpsdekning via næringsforsikringen.

Videre vil sakens omfang og kompleksitet være med på å avgjøre timeprisen. I Advokatfirmaet Skarbøvig AS tar som hovedregel partnerne kr 2.500 + mva og fullmektigene kr 1.990 + mva per time.

Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med våre advokater, så kan vi sammen finne ut hvilke løsninger din tvist faller inn under. Dette er selvsagt helt gratis og vi fakturerer aldri før det er inngått en avtale med våre klienter.

Kontakt oss