Advokatfirmaet Skarbøvig AS

Toggata 10

0181 Oslo

Tlf: 22 22 21 21

E-post: post@skarbovig.no

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er et moderne advokatkontor midt i Oslo sentrum. Vi bistår klienter over hele landet, alt fra enkeltpersoner til bedrifter med over 100 ansatte.

Per i dag er vi 7 ansatte, fire advokater/fullmektiger og tre juridiske utredere.

Advokatfirmaet Skarbøvigs mål er å bistå privatpersoner og SMB-bedrifter på en effektiv og profesjonell måte slik at vi sammen finner optimale løsninger for deg eller din bedrift. Du kan bokstavelig talt overlate dine problemer til oss.

Hovedsiden vår er Advokatsidene.no, som er en informasjonsside for de fleste rettsområder. Under her finner du f.eks:

biladvokaten.no,

eiendomsadvokaten.no,

handtverkeradvokaten.no,

nav-klager.no

forsvars-advokatene.no

bistandsadvokaten.no

for å nevne noen.

Du kan når som helst ta kontakt med oss. Send oss din henvendelse i dag så lover vi å kontakte deg innen 24 timer. Og husk, det er selvsagt helt uforpliktende og gratis!

Kontakt oss

Medarbeidere i Advokatfirmaet Skarbøvig AS

Peter Skarbøvig

Advokat og daglig leder

Advokat Peter Skarbøvig har lang og bred erfaring som advokat innen de fleste rettsområder. Skarbøvig har også bred prosedyreerfaring. Jobber for tiden mye med pengekrav, små og mellomstore bedrifter, samt mangelsaker.

E-post: peter@skarbovig.no

Tlf: 40 19 15 00

Kine Marie Utrimark

Advokat

Kine M. Utrimark har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2016. Hun skrev sin masteroppgave, ”Heving- og erstatningsoppgjør ved kjøp av privatbolig”. Hun jobber med de fleste saksområdene på kontoret, med særlig fokus på mangelsaker.

E-post: kmu@skarbovig.no

Tlf: 40 08 90 90

Hannah Cowan

Advokatfullmektig

Hannah har bred arbeidserfaring fra bl. a Protector forsikring, Statens lånekasse og Nordhordaland tingrett. Hun har bred erfaring innen mangelsaker for fast eiendom og skriver om dette på www.eiendomsadvokaten.no .

Hannah jobber også med straffesaker og går mer enn gjerne i retten.

E-post: hannah@skarbovig.no

Tlf: 40 19 10 10

Aina Kallak

Advokatfullmektig

Aina har bred arbeidserfaring fra Finans 2, Oslo Kemnerkontor, Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og Namsfogden i Oslo. Aina jobber med de fleste sivilrettslige oppgavene ved kontoret, særlig innen pengekrav, gjeldsordning, barnesaker og mangelsaker.

 

E-post: aina@skarbovig.no

Tlf: 40 18 10 10

Maria Conradi

Juridisk utreder

Maria Conradi studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Som juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS bistår hun advokatene med lettere juridiske oppgaver som rettskildesøk, utarbeidelse av prosesskriv og forberedelser til rettsaker. I tillegg skirver Maria artikler til hjemmesidene våre innen de fleste sivilrettslige fagområdene, og har hovedansvaret for utrederne, samt å følge opp firmaets og våre klienters utestående fordringer.

E-post: post@skarbovig.no

Tlf: 22 22 21 21

Johanne Kolsta Skåre

Juridisk utreder

Johanne Skåre studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun påbegynte graden våren 2017.
Som juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS bistår hun advokatene med lettere juridiske oppgaver som rettskildesøk, utarbeidelse av prosesskriv og forberedelser til rettsaker. I tillegg skirver Johanne artikler til hjemmesidene våre innen de fleste sivilrettslige fagområdene, og har hovedansvaret for www.biladvokaten.no

E-post: post@skarbovig.no

Tlf: 22 22 21 21

Kine Olsen Vedelden

Juridisk utreder

Kine Olsen studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun påbegynte graden våren 2017.
Som juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS bistår hun advokatene med lettere juridiske oppgaver som rettskildesøk, utarbeidelse av prosesskriv og forberedelser til rettsaker. I tillegg skirver Kine artikler til hjemmesidene våre innen de fleste sivilrettslige fagområdene, og har hovedansvaret for www.eiendomsadvokaten.no 

E-post: post@skarbovig.no

Tlf: 22 22 21 21

Per Erik Lie

Bilmekaniker tilknyttet Advokatfirmaet Skarbøvig AS

Per Erik Lie er vår egen bilmekaniker tilknyttet Biladvokaten.no. Han har bred erfaring helt tilbake fra 1995 innen utvikling av servicemarked, verksteddrift, delelager, som teknisk leder, verksmester og service sjef for de store bilfirmaene i Oslo og Akershus.

Lie har bred utdanning innen mekanikerfaget helt tilbake fra 1992 med alt fra fagbrev, teknisk leder, politireservemannskaper ved Politihøgskolen og løpende kursing for å nevne noe.

E-post: post@skarbovig.no

Tlf: 22 22 21 21

Hva koster det å bruke advokat?

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er selvsagt medlemmer i Advokatforeningen.

Hvor mye det koster å bruke advokat avhenger av en rekke faktorer, slik som hvilke type sak du har, hvordan motparten forholder seg til saken, hvor omfattende saken er og ikke minst om du på forskjellige måter kan få støtte til å dekke advokatutgiftene.

Mange saker er omfattet av lov om fri rettshjelp, og da er det staten som betaler for arbeidet som utføres av advokaten.

I andre tilfeller kan det være slik at forsikringen din er med på å dekke utgiftene til advokat dersom du er part i en tvist. Dette heter rettshjelpsdekning (se mer her), og alle som har f.eks innbo- eller bilforsikringen er forsikret på denne måte (se her).

Som næringsdrivende er det mange som har rettshjelpsdekning via næringsforsikringen.

Videre vil sakens omfang og kompleksitet være med på å avgjøre timeprisen. I Advokatfirmaet Skarbøvig AS ligger timeprisen normalt på kr 1.990 + mva per time.

Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med våre advokater, så kan vi sammen finne ut hvilke løsninger din tvist faller inn under. Dette er selvsagt helt gratis og vi fakturerer aldri før det er inngått en avtale med våre klienter.

Kontakt oss