Nyheter

Advokatfirmaet Skarbøvig vinner 7 av 10 biltvister!

Advokatfirmaet Skarbøvig vinner 7 av 10 biltvister! Advokatfirmaet Skarbøvig, som blant annet står bak www.biladvokaten.no, er et ledende advokatkontor i Norge hva angår kjøp og salg av bil. Våre advokater brukes som ekspertkilde i biltvister av flere aktører, blant annet av Finn.no Det lønner seg å klage på bilkjøpet  Vi opplever ofte at klienter kommer til oss etter…

Read more

Finn.no bruker advokatene bak Biladvokaten.no som ekspertkilde

Finn.no bruker advokatene bak Biladvokaten.no som ekspertkilde Trenger du advokathjelp ved kjøp av bruktbil? Eller kanskje du trenger advokathjelp ved salg av bruktbil? Advokatfirmaet Skarbøvig AS, som blant annet står bak www.biladvokaten.no, har etablert seg som et ledende advokatkontor innen kjøp og salg av bil i Norge. Våre advokater brukes som ekspertkilde av flere kanaler, blant annet…

Read more

Ansvarsbefriende hindring ved bilkjøp

Ansvarsbefriende hindring ved bilkjøp Det overordnede utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at avtaler skal holdes. Dette innebærer at en kontraktspart som bryter sine forpliktelser etter avtalen som hovedregel må stå til ansvar overfor motparten. Et unntak fra denne hovedregelen er de tilfellene hvor det foreligger en ansvarsbefriende hindring. I denne artikkelen forklarer vi hva unntaket innebærer, og gir deg en…

Read more

Hvordan påvirker koronaepidemien kjøp og salg av bil?

Hvordan påvirker koronaepidemien kjøp og salg av bil? Koronaepidemien kan påvirke bilproduksjonen og føre til at noen ikke klarer å holde sine avtalte forpliktelser. Særlig mange kjøpere lurer på hvilke rettigheter de har slik situasjonen er. Det overordnede utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at avtaler skal holdes, og dette gjelder fortsatt. Dette innebærer at en kontraktspart som…

Read more

Kjøpsloven § 18 med lovkommentar

Kjøpsloven § 18 med lovkommentar Kjøpsloven § 18 regulerer selgerens mangelsansvar for uriktige opplysninger gitt om salgsgjenstandens egenskaper eller bruk. § 18 supplerer kjøpsloven § 17 ved at den gir mangelsbestemmelsen tilsvarende anvendelse når tingen ikke svarer til de opplysninger som er gitt. Kjøpsloven § 17 kan du lese mer om i artikkelen Kjøpsloven § 17 med lovkommentar.  (1)…

Read more

Kjøpsloven § 13 med lovkommentar

Kjøpsloven § 13 med lovkommentar  Kjøpsloven § 13 regulerer når risikoen for salgsgjenstanden går over fra selgeren til kjøperen i et næringskjøp. Hvis du er usikker på om ditt kjøp er et næringskjøp som reguleres av kjøpsloven eller et forbrukerkjøp som reguleres av forbrukerkjøpsloven anbefaler vi at du leser artiklene Kjøpsloven § 1 med lovkommentar og Forbrukerkjøpsloven §…

Read more

Forbrukerkjøpsloven § 29 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 29 med lovkommentar  Forbrukerkjøpsloven § 29 regulerer forbrukerens rett til å kreve retting eller omlevering av varen når salgstingen ikke er i kontraktsmessig stand. Retting vil si at varen utbedres slik at den ikke lenger er mangelfull. Omlevering vil si at selgeren sørger for levering av tilsvarende vare. Samlebegrepet for retting og omlevering er avhjelp.  Forbrukerens valgfrihet  Som…

Read more

Forbrukerkjøpsloven § 26 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 26 med lovkommentar  Forbrukerkjøpsloven § 26 regulerer kjøperens adgang til å rette krav mot selgeren når salgsgjenstanden har en mangel. I artiklene Forbrukerkjøpsloven § 16 med lovkommentar og Forbrukerkjøpsloven § 15 med lovkommentar kan du lese mer om forbrukerkjøpslovens mangelsbegrep. Svikten kan ikke skyldes forbrukeren selv For å kunne rette krav mot selgeren kan ikke…

Read more

Forbrukerkjøpsloven § 7 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 7 med lovkommentar  Forbrukerkjøpsloven § 7 regulerer når levering har skjedd i henhold til forbrukerkjøpsloven.  Leveringstidspunktets betydning Leveringstidspunktet har naturligvis betydning for andre deler av forbrukerkjøpslovens bestemmelser, blant annet: § 14 første ledd om risikoens overgang Risikoen for tingen går som hovedregel over på kjøperen i det tingen er levert i samsvar med §…

Read more

Forbrukerkjøpsloven § 16 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 16 med lovkommentar  Forbrukerkjøpsloven § 16 regulerer mangler ved forbrukerkjøp. Hvis du er usikker på om ditt kjøp reguleres av forbrukerkjøpsloven eller av kjøpsloven anbefaler vi at du leser artiklene Forbrukerkjøpsloven § 1 med lovkommentar og Kjøpsloven § 1 med lovkommentar.  Ufravikelighet Kravene i fkjl. § 16 kan ikke fravikes ved avtale til skade for…

Read more

Forbrukerkjøpsloven § 17 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 17 med lovkommentar  De fleste har lest en annonse der det står at varen selges «som den er». Forbeholdet reguleres av forbrukerkjøpsloven (fkjl.) § 17 for forbrukerkjøp og kjøpsloven (kjl.) § 19 for næringskjøp. I denne artikkelen tar vi for oss forbrukerkjøpsloven § 17. Hvis du er usikker på om ditt kjøp reguleres av forbrukerkjøpsloven eller av kjøpsloven anbefaler vi at…

Read more

Forbrukerkjøpsloven § 27 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 27 med lovkommentar  Hvis du oppdager feil på en kjøpt vare er det avgjørende for dine rettigheter at du reklamerer i tide. Forbrukerkjøpslovens (fkjl.) regler om reklamasjon finner du i forbrukerkjøpsloven § 27. Hvis du er usikker på om kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven eller av kjøpsloven anbefaler vi at du leser artiklene Forbrukerkjøpsloven § 1 med lovkommentar og Kjøpsloven § 1 med lovkommentar.   Konsekvenser av å ikke reklamere i…

Read more

Kjøpsloven § 1 med lovkommentar

Kjøpsloven § 1 med lovkommentar Reguleres ditt bilkjøp av forbrukerkjøpsloven eller av kjøpsloven?  Kjøp av bil reguleres av forbrukerkjøpsloven (fkjl.) og kjøpsloven (kjl.). Hvilken lov som regulerer ditt kjøp beror på om det er snakk om et forbrukerkjøp eller et næringskjøp. I denne artikkelen foretar vi en grundig gjennomgang av kjøpsloven § 1. Bestemmelsen reguler kjøpslovens alminnelige virkeområde.   Kjøpsloven gjelder ved kjøp og salg når kjøpet ikke regnes som et forbrukerkjøp, og…

Read more

Forbrukerkjøpsloven § 1 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 1 med lovkommentar Reguleres ditt bilkjøp av forbrukerkjøpsloven eller av kjøpsloven?  Kjøp av bil reguleres av forbrukerkjøpsloven (fkjl.) og kjøpsloven (kjl.). Hvilken lov som regulerer ditt kjøp beror på om det er snakk om et forbrukerkjøp eller et næringskjøp. I denne artikkelen foretar vi en grundig gjennomgang av forbrukerkjøpsloven § 1. Bestemmelsen reguler forbrukerkjøpslovens alminnelige virkeområde. I artikkelen «Kjøpsloven § 1…

Read more

Vår klient fikk prisavslag og erstatning

Vår klient fikk prisavslag og erstatning Vår klient hadde kjøpt en motorsykkel fra en forhandler som havarerte under ett år senere. Han hadde da kjørt den i 2100 km. Fordi service-intervallene ikke var overholdt av selger, fikk vår klient prisavslag og erstatning. Vår advokatfullmektig, Hannah Rachel Cowan, klagde da inn forhandleren for Forbrukerklageutvalget som gav…

Read more

Reklamasjonsfrist på tidligere utbedrede mangler

Reklamasjonsfrist på tidligere utbedrede mangler  Hvis en forbruker har kjøpt en vare av en næringsdrivende er det snakk om et forbrukerkjøp. For biler gjelder det som hovedregel en absolutt reklamasjonsfrist på fem år, jf. forbrukerkjøpslovens reklamasjonsbestemmelse.   Et spørsmål mange lurer på er hvilken reklamasjonsfrist som gjelder dersom selgeren allerede har utbedret en mangel, og utbedringen senere viser seg å være mislykket. Må du fremdeles reklamere…

Read more

Utgjør svekket elbil-batteri en mangel?

Utgjør svekket elbil-batteri en mangel?  Har du stusset over at batteriet i elbilen din fremstår som svekket, og lurer på om det foreligger en mangel?   Når en privatperson kjøper bil fra en bilforhandler kalles det et forbrukerkjøp. Kjøpet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven. Ifølge forbrukerkjøpslovens bestemmelser kan bilen ha en mangel dersom den ikke samsvarer med det som ble avtalt med selger, eller den ikke er…

Read more

Videokamera i bilen?

Videokamera i bilen? Kjenner du noen som allerede har skaffet seg videokamera i bilen, også kjent som Dashcam? Lurer du på om du skal skaffe det til din egen bil? Et slikt kamera «kan gi avgjørende bevis for hvem som faktisk har skyld i trafikkuhell«. I andre land er kamera i bilen allerede blitt et…

Read more

Er det lurt å lease?

Er det lurt å lease? Allerede i 2017 var det 1 av 3 som leaste bil i stedet for å kjøpe. Det ble inngått 34.000 private leasingkontrakter dette året, og tallet stiger for hvert år som går. Forbrukerrådet er blant aktørene som stadig advarer privatpersoner mot leasing. Du kan lese mer om dette i deres…

Read more

Skal du på ferie i sommer?

Skal du på ferie i sommer? Skal du på ferie i sommer? Rekordmange nordmenn reiser utenlands denne sommeren og mange trenger leiebil for å farte rundt. Mange har også opplevd at flyet er forsinket og at man kommer for sent frem til leiebilfirmaet. Man overholder derfor ikke den avtalte ankomsttiden. Hva skjer da? Leiebilen din…

Read more

Bruker du mobil mens du kjører?

Bruker du mobil mens du kjører? Hvorfor er det sånn at antall påkjørsler generelt, og spesielt bakfra, stiger? Nye biler har flere funksjoner som i utgangspunktet skal avverge skader slik som sikkerhetssystemer. Har vi for stor tillit til sikkerhetssystemene? En undersøkelse Gjensidige gjennomførte i fjor viser at nesten 50% av de som kjører bil bruker…

Read more

Har jeg blitt svindlet?

Har jeg blitt svindlet?   I det siste har fokuset vært stort på bruktbilsvindlere, og flere av dem har måttet møte i retten. Tuana Cars på Strømmen er blant de som er blitt avslørt. Motor og NAF har i flere omganger gått offentlig ut og advart generelt og også mot konkrete bruktbilforhandlere. Nå har også…

Read more

Har du lovpålagt ansvarsforsikring?

Har du lovpålagt ansvarsforsikring? I 2018 ble det lovpålagt å ha ansvarsforsikring, jf. bilansvarsloven § 15. Innføringen av daglig straffegebyr på 150 kroner for de som ikke har forsikringen har hjulpet, men det er fortsatt mange som trosser dagbøtene og kjører uten den lovpålagte forsikringen. Konsekvenser Å kjøre uten ansvarsforsikring er en stor risiko og…

Read more

Har du krav på prisavslag?

Har du krav på prisavslag? Når det hefter feil eller mangler ved bilen du har kjøpt, kan du gjøre mangelsbeføyelser gjeldende. Noe av det du kan kreve er prisavslag. Begge kjøpslovene åpner for at kjøperen kan få et avslag i pris som følge av feil ved tingen. Om den ene eller den andre loven kommer til anvendelse…

Read more

Direktekrav – kort og godt

Direktekrav – kort og godt I fjor avsa Høyesterett en dom som har stor betydning for bileiere. En misfornøyd privat bilkjøper kunne gjøre sitt krav gjeldende mot et verksted uten å gå veien om selger. Saken gjaldt et bruktbilkjøp mellom to private parter. Nærmere bestemt reiste saken spørsmål om kjøpers mangelskrav på grunn av feil…

Read more

Kan jeg kreve oppfyllelse?

Kan jeg kreve oppfyllelse? Hovedregelen i norsk rett er at avtaler skal holdes. I tråd med dette utgangspunktet har man derfor regler både i kjøpsloven og i forbrukerkjøpsloven som gir begge parter rett til å kreve oppfyllelse fra den andre part. Dersom den kjøpte varen er viktig for kjøper er det derfor mer ønskelig for…

Read more

Kjøpe brukt elbil?

Kjøpe brukt elbil? På Finn.no ligger det ute rett under 3000 elbiler til salgs. De aller fleste av dem er bruktbiler. Det finnes flere fordeler med å kjøpe brukt elbil; Du unngår for eksempel å stå i kø i flere år for å motta en splitter ny elbil. Det er imidlertid flere ting du må…

Read more

Fraskrivelse av rettigheter ved kjøp av bruktbil

Fraskrivelse av rettigheter ved kjøp av bruktbil «Klager etter kjøp og salg av bruktbil er det Forbrukerrådet får aller fles henvendelser om», skrev TV2 21.11.2017. Artikkelen handlet om Forbrukerrådets nyvinning som skal gjøre det tryggere å selge bruktbil. Fraskrivelse av rettigheter Nyvinningen var et nytt punkt i standardkontrakten til Forbrukerrådet. Et punkt kalt «Fraskrivelse av…

Read more

Erstatning

Erstatning   Når og om du har krav på erstatning fra bilselger følger av kjøpslovene. Dersom selger er en privatperson er det reglene i kjøpsloven som regulerer tvisten. Er selger derimot en næringsdrivende og kjøperen er en forbruker, gjelder forbrukerkjøpsloven. Dersom det er noe galt med bilen du har kjøpt, og dette utgjør en mangel, kan…

Read more

Kondemnerte biler i retten

Kondemnerte biler i retten   Det kan være flere årsaker til at ditt forsikringsselskap kondemnerer bilen din: det kan dreie seg om omfattende bulker eller vannskader. Begge de nevnte tilfellene har vært- og skal nå behandles av tingretten.  Bulk i panseret   En kvinne har saksøkt Mobile Bø for manglede opplysninger om en bils skadehistorikk. Bilen som tidligere hadde vært…

Read more

Når svarer selger for mangler?

Når svarer selger for mangler?  Dersom du er en privatperson som har kjøpt bil av en forhandler kalles det er forbrukerkjøp og det er forbrukerkjøpsloven som regulerer konflikter som senere oppstår i forbindelse med kjøpet. For at du skal kunne gjøre mangelsbeføyelser gjeldende må det foreligge en mangel ved bilen. Bilen du har kjøpt er beheftet med en mangel…

Read more

Kondemnering

Kondemnering Forsikringsselskaper bruker ofte ordet kondemnering i forbindelse med bilforsikringssaker. Hva ligger egentlig i ordet? Hva betyr det for deg som bruktbilkjøper? Kondemnert bil Dersom bilen din har fått en skade gjør forsikringsselskapet en vurdering av reparasjonskostnadene. Hvis det viser seg at kostnadene er høyere enn bilens verdi vil forsikringsselskapet kondemnere bilen. At den kondemneres…

Read more

Hull i forbrukerrettighetene

Hull i forbrukerrettighetene Etter Motors avsløring av uredelige bruktbilforhandlere og Forbrukerklageutvalgets avgjørelser mot disse, er det fremdeles bruktbilkjøpere som ikke får oppgjør. Årsakene er delt. Dels dreier det seg om manglende betalingsevne og vilje hos selger. Dels dreier det seg om namsmyndighetene mislykkede inndriving av kravene. Til tross for medhold Bilkjøperne er mange og halvparten…

Read more

Unngå å bli lurt

Unngå å bli lurt Forbrukerrådet får rundt 8000 spørsmål hvert år om bruktbilhandler. Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF uttalte nylig at «Det er nesten en halv million bileieskifter i året, og bruktbil er jo den mest solgte bilen». Dette er en artikkel med tips og triks slik at du skal unngå å bli lurt…

Read more

Digitalt førerkort?

Digitalt førerkort? I Finland og i flere andre land er det per dags dato unødvendig å ha med seg det fysiske førerkortet når man henter pakker og ellers trenger identifikasjon. De som kjører bil må imidlertid fremdeles ha med seg det fysiske førerkortet. Grunnen er at de har utviklet en digital pilot gjennom en app…

Read more

Bompenger for elbiler

Bompenger for elbiler Frem til nå har det vært veldig fint for el bilister å passere bomringene rundt om kring i Oslo. Det har vært gratis. Dette blir forandret 1. juni 2019. Da må også den halvparten av Oslos bilister som per nå ikke betaler bompenger på banen og bidra til «Oslopakke 3». Lovendringen og det nye…

Read more

LF-1993-96

LF-1993-96 Saken gjelder krav om heving av bruktbilkjøp, jf kjøpsloven § 39. Den 7. juni 1991 ble det mellom Dag J. Søndbø som kjøper og U.S. Auto Parts v/Kjell Kraakmo som selger inngått slik kjøpekontrakt: «Det er i dag inngått avtale om kjøp/salg mellom kjøper Dag Søndbø & U.S Auto Parts A/S av 1979 Buick Estate…

Read more

Hva vil det si at en bil er beheftet?

Hva vil det si at en bil er beheftet?   Dersom du kjøper en bil uvitende om at det er heftelser registrert på den, kan du i verste tilfelle oppleve at namsfogden beslaglegger bilen du trodde var din. Du kan lese mer om en uheldig kjøper i Motors artikkel «Denne bruktbilkjøperen gjorde tidenes tabbe». NAF oppfordrer bruktbilkjøpere til å sjekke bilen for heftelser,…

Read more

Selger fraskriver seg ansvar for skjulte feil og mangler

Selger fraskriver seg ansvar for skjulte feil og mangler   Dersom man har kjøpt en bruktbil av en privatperson, og opplever problemer med den kort tid etter kjøpet, er det første man må gjøre å sjekke kjøpekontrakten. Hva har selger overført av risiko til kjøper? Og hvilke forbehold er tatt? I saker som gjelder kjøp av bruktbil mellom private parter, nevner Forbrukerklageutvalget alltid at ting som…

Read more

Selgers opplysningsplikt

Selgers opplysningsplikt   I en dom fra 2002 fastslo Høyesterett det kjøpsrettslige utgangspunktet; partene bærer risikoen for egne forutsetninger og forventninger. Dette utgangspunktet modifiseres av selgers opplysningsplikt som utledes fra den alminnelige lojalitetsplikten som gjelder mellom kontraherende parter. Opplysningsplikten oppstår uavhengig av om selger er en privatperson eller en forhandler, og manglende overholdelse av opplysningsplikten…

Read more

FTU-2004-455

FTU-2004-455   I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler. Ifølge kontrakt av 25.7.2003 kjøpte klageren en brukt BMW 520iA Touring, 1998-modell, av innklagde for kr 239.000,-. Det synes om om dette beløpet ikke er reelt, idet klager skriver at hun har kjøpt bil til nesten 200.000 kroner, mens innklagde har anført at kjøpesummen var…

Read more

Belteslurv med barn i bilen

Belteslurv med barn i bilen   Biladvokaten Ullevål Universitetssykehus har gjennomført en undersøkelse om sikring av barn i bil. Undersøkelsene viser at mer enn 50% av barn i bil er sikret feil eller på mangelfull måte. Dette øker sannsynligheten for skader dersom en kollisjon inntreffer.   Hvordan gjør man det riktig? Det viktigste du kan gjøre,…

Read more

Bil selges «som den er»

Bil selges «som den er»   Bildet er fra James Bond museet i London.                         Selv om en kjøpekontrakt mellom to private parter inneholder «som den er»- eller liknende forbehold, kan selger ha et mangelsansvar etter kjøpsloven § 19. Det er tre ansvar selgeren har til tross for at han…

Read more

Dom – Kjøper fikk erstatning for utbedringskostnader ved kjøp av bruktbil

Dom – Kjøper fikk erstatning for utbedringskostnader ved kjøp av bruktbil Saken gjelder krav om heving av kjøp av bruktbil, subsidiært krav om erstatning eller prisavslag. Saksøker, Ben Åshri Edvardsen, kjøpte i desember 2013 en Mercedes-Benz S-klasse 320 av saksøkte, Pia Jeanet Skjollby. Bilen er en 2004-modell, og kjøpesummen var kr 205 000 (eks. omregistreringsavgift). På salgstidspunktet…

Read more

Dom – Bobilkjøp kunne ikke heves

Dom – Bobilkjøp kunne ikke heves Saken gjelder krav om heving og erstatning som følge av mangler ved kjøp av bobil. Sakens bakgrunn Ankende part, Kåre Edin Herman Josefsen (Josefsen), er pensjonist og bor i Fauske. Ankemotparten, Fritidspesialisten AS (Fritidspesialisten), ble stiftet i 1989, med hovedkontor på Kløfta. Selskapet hadde tidligere en avdeling på Andenæs. Selskapets…

Read more

Dom – Kjøp av Porsche kunne heves

Dom – Kjøp av Porsche kunne heves Trym Kristensen (heretter Kristensen, kjøper eller saksøker) inngikk kjøpekontrakt den 28.6.2011 med Eivind Endresen (heretter Endresen, selger eller saksøkte) om kjøp av en Porsche 911, 1984 – modell med kjennetegn AR 72540. Kjøpesummen var kr 230.000,-. I tillegg er det betalt omregistreringsavgift med kr 1 585,-. Kristensen ble interessert i…

Read more

Dom – Forbruker fikk ikke heve bilkjøpet

Dom – Forbruker fikk ikke heve bilkjøpet  Saken gjelder krav om heving av kjøp, subsidiært prisavslag, i begge tilfeller erstatning, på grunn av mangler ved kjøpt bruktbil.  Sakens bakgrunn: I starten av juni 2005 kom saksøker, Dan Arild Norø Sørensen, som bor i Tromsø, over en annonse på det internettbaserte bruktmarkedet «finn.no» der det var avertert…

Read more

Dom – Selger ga uriktig opplysning om årsmodell på Mercedes – Kjøper hadde krav på prisavslag

Dom – Selger ga uriktig opplysning om årsmodell på Mercedes – Kjøper hadde krav på prisavslag I Sakens bakgrunn Saken gjelder tvist etter kjøp av bruktbil. Idet saken gjelder en tvistegjenstand som ikke overstiger kr 20 000,-, behandles den etter reglene om forenklet rettergang, jf. tvistemålsloven § 322 tredje ledd. Saksøker, Kari Foss Lund og Bjørn Lund, kjøpte…

Read more

Bilkjøper vant i Høyesterett

Bilkjøper vant i Høyesterett – fikk fremme krav direkte mot verkstedet Nylig avsa Høyesterett en viktig dom om hvilke muligheter man har som bilkjøper hvis bruktbilen man har kjøpt av en annen privatperson er mangelfullt reparert av et bilverksted. Dommen avklarer adgangen man har til å rette krav direkte mot verkstedet som har gjort arbeid…

Read more