Heving av bilkjøp, Tesla

Tesla har over lang tid dominert det norske bilmarkedet. Stort sett går det greit, men med stor salgsvolum følger det også med noen problemsaker. Vi har hatt mange saker som omhandler heving av bilkjøp etter kjøp av Tesla.

Lurer du på om din sak kan være aktuell for advokatbistand er du velkommen til å ta kontakt med oss for en sjekk. Vi finner sammen ut om din sak kan være egnet for advokatbistand. Sjekken koster ikke noe.

Feil med Tesla, hva nå?

Har du hatt endeløse runder i Tesla-appen? Tesla foretrekker at alle feil meldes inn i appen.

  • Har du opplevd at bilen har stått på verksted over lang tid, med alvorlige feil som ikke fikses?
  • Har du en eller flere feil på bilen som ikke er uvesentlige og som er på utbedringsforsøk nummer 3 eller 4?

Da anbefaler vi at du tar kontakt med oss. Sannsynligvis kan du ha mulighet for å kreve heving av kjøp. Etter vår erfaring vil ikke Tesla på eget initiativ komme med et forslag om heving.

Har du allerede kontaktet Tesla og krevd heving?

Da har du sannsynligvis fått nei til heving. I noen tilfeller tilbyr alle forhandlere, også Tesla, å kjøpe bilen tilbake. Vår erfaring er at det tilbudet er dårlig. Du bør derfor sjekke hvordan du ligger an etter de ordinære hevingsreglene etter loven. Husk at du har krav på renter, enten fra betalingsdato eller fra reklamasjonsdato. Dette kan over tid bli et betydelig beløp.

Terskelen for heving av kjøp

Terskelen for heving av bilkjøp fra Tesla er ikke så høy som mange tror, ved forbrukerkjøp. Vi ser mange tilfeller der forbrukere i bilsaker har vært svært tålmodige og ventet lenger på utbedring, uten at forhandleren har klart det. Om feilen ikke er uvesentlig kan du da ha krav på heving av bilkjøpet.
Det samme gjelder hvis forhandleren har brukt to forsøk eller mer på å utbedre mangelen.

For å få gjennomslag for heving av kjøp kan ikke feilen være «uvesentlig». Er det tale om flere feil skal det gjøres en helhetlig vurdering. Typiske feil som kan gi rett til heving er eksempelvis vedvarende problemer med lading, feil på sentrale funksjoner på bilen, gjentatt vanninntrengning som ikke lar seg løse til tross for flere forsøk, eller mange ulike feil som ikke lar seg løse.

Konkrete saker hvor kjøper fikk hevet kjøp av Tesla

I Forbrukarklageutvalet (sak FKU-2022-8300) fikk kjøper heve kjøpet av en Tesla Model X. Bilen hadde mange feil og mangler og den hadde vært på verksted mange ganger. Utvalget uttalte, blant annet:

«Det følger av NOU 1993:27 s. 140 at enkeltstående mangler som hver for seg ikke er tilstrekkelige til å fylle vesentlighetskravet, via kumulering kan føre til at vilkåret for å heve er oppfylt. Utvalget har kommet til at vilkåret for heving er oppfylt, og det vises særlig til feilenes omfang sammenholdt med kjøpesum og bilens alder»

Forbrukerklageutvalget konkluderte også med heving i favør av forbruker i en annen sak (FKU-2021-1000). Feil på lakk, felger og seter var blant feilene som gjorde at bilkjøper fikk medhold i sitt hevingskrav.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bilforsikringen din dekker 80% av utgiftene til advokat etter fast egenandel. Dette kalles rettshjelp og er en dekning under bilforsikringen.

Våre advokater har lang erfaring med heving av bilkjøp og vil først og fremst gjøre forsøk på å forhandle frem en god løsning raskt og effektivt. Ofte lykkes vi med dette. Advokatbistand er ofte siste mulighet for løsning før rettslige skritt. Om nødvendig bistår vi også med en slik prosess hvis det er nødvendig, og du som klient ønsker dette.