Har du krav på heving av bilkjøpet?

Har du opplevd feil og mangler ved bilen kan det være du har krav på heving av bilkjøpet

Å heve et bilkjøp innebærer at bilen skal tilbake til forhandler, mens kjøper får tilbake kjøpesummen med tillegg av renter fra betalingsdato. Vår erfarne biladvokat Kjetil Lyngmyr drar deg her gjennom noen av de mest sentrale punktene ved heving av bilkjøp.

Første skritt mot heving av bilkjøpet - reklamer til selger

For å kunne heve et bilkjøp er det en forutsetning at bilen er solgt med en mangel. Oppdager du noe du tenker kan være feil eller mangler, sender du reklamasjon til selger, som deretter må ta stilling til reklamasjonskravet. Her velger mange å bruke Forbrukerrådets skjema med krav om svar fra selger innen 7 dager.

Med mangel mener vi her slik loven definerer en mangel. I praksis vil det som regel si at det foreligger en eller flere tekniske feil med bilen, selger har gitt uriktige opplysninger og/eller selger har holdt tilbake opplysninger om vesentlige forhold ved bilen.

Eksempler på mangel etter lovens definisjon

Våre advokater opplever at enkelte mangler går igjen. Listen er ikke uttømmende, men vanlige mangler som går igjen er:

  • Motorhavari
  • Vannlekkasje
  • Manglende opplysninger om kollisjonsskade
  • Defekt luftfjæring
  • Manglende opplysninger om trimming/chiptuning
  • Girkassehavari
  • Defekt elektronikk
  • Defekt klimaanlegg

Vi finner mange varianter knyttet til disse temaene, både i forhold til uriktige opplysninger, opplysningssvikt og at bilens tilstand er dårligere stand enn kjøper kunne forvente.

Når kan man kreve heving av bilkjøpet?

Ved heving av bilkjøp er ofte spørsmålet om når man kan kreve heving. Det er ikke noe i veien for at kjøper kan kreve heving med en gang. Selger kan på sin side avskjære hevingskravet ved å utbedre mangelen. Selger kan dessuten nekte for at det foreligger mangel. I slike tilfeller velger mange å ta kontakt med advokat for å få bistand til saken.

Bistand til selger eller kjøper

Vi i biladvokat.as tilbyr fra sak til sak bistand til både kjøper og selger. En av våre styrker er at vi gjennom mange år har erfaring fra begge sider. Det gjør at vi kan ivareta dine interesser best mulig, uavhengig om du har kjøpt eller solgt bil.

Kontakt biladvokat - 80% dekning av advokatutgiftene ved heving av bilkjøp

Trenger du bistand med en bilsak er det greit å vite at forsikringen din dekker 80% fra det tidspunkt du kan dokumentere at ditt krav er bestridt. Har du solgt bil og mottatt krav, gjelder det samme. Fast egenandel er som regel på kr 4.000. Vi hjelper deg å få dekning.

Ta gjerne direkte kontakt ved advokat Kjetil Lyngmyr direkte på lyngmyr@aladvokat.no. Send en beskrivelse av saken, så blir du kontaktet for videre oppfølgning. Første henvendelse koster ikke noe.