Dekning av advokatutgifter for deg som har solgt bil, båt, bobil og campingvogn

Har du hørt om rettshjelpsdekning og dekning av advokatutgifter for selger? Nei, de fleste har dessverre ikke det. Rettshjelp er en dekning som ligger inn under den ordinære forsikringen på bilen, båten, bobilen eller campingvogna. Dette gjelder ikke bare for kjøper, men også for den som har solgt objektet.

Hva og hvordan dekkes av advokatutgifter for selger?

Den klassiske situasjonen er at du selger bilen din som privatperson. Du inngår kontrakt med kjøper, mottar betaling og alle er fornøyd. Etter noe tid mottar du reklamasjon fra kjøper, som vil hevde det foreligger en mangel ved kjøretøyet. Dersom forholdet er bagatellmessig ville det rent økonomisk neppe lønne seg å tenke i retning av advokatbistand. Men, ved tale om større summer, og særlig ved hevingskrav vil du på dette tidspunktet kanskje vurdere å konferere med en advokat hva du bør gjøre videre.

Svært mange tenker at de likevel bør droppe det, fordi advokat er så dyrt. Her må en imidlertid ta hensyn til det som kalles rettshjelp og dekning av advokatutgifter. Dersom kravet fra kjøper fremstår urimelig og bør bestrides, vil du få dekket utgifter til advokat fra det tidspunkt kravet bestrides, og det kan dokumenteres, for eksempel per sms eller ved at du har gitt tilbakemelding på e-post.

Våre advokater ordner med dekningen for deg, dersom du ønsker bistand

De fleste forsikringsselskap ønsker at advokaten du velger skal dokumentere tvisten og sende inn søknad om rettshjelp på dine vegne. Kravet her er at bilen, eller det objektet du solgte, var forsikret på tidspunktet for salget. Mange tror feilaktig at de ikke har dekning lenger, fordi objektet er solgt og forsikringen jo sagt opp. I denne type tilfeller har du altså dekning, selv om forsikringen ikke lenger er i kraft.
Dekningen er maks kr 100 000. Etter fast egenandel dekkes 80% av utgiften til advokat. Selv om det fortsatt ikke er helt gratis får du altså topp bistand for godt «rabattert» pris.

Fortsatt usikker? Kontakt oss for en gratis sjekk

Dersom du med sikkerhet vet:

  1. Objektet var forsikret på deg som privatperson.
  2. Forsikringen var i kraft på salgstidspunktet.
  3. Du har mottatt et reklamasjonskrav.
  4. Kravet kan bestrides.

Da er det svært sannsynlig at du har dekning for advokatutgifter.

Har du solgt et objekt og mottatt krav fra kjøper og du tenker saken kan være egnet for advokatbistand og dekning, ta kontakt med oss for en gratis sjekk og dialog om videre oppfølgning av saken.