Defekt aircondition – Mangel?

Har du kjøpt en bruktbil med defekt aircondition og lurer på om det foreligger en mangel? Vi bistår deg hvis du har behov for advokathjelp enten ved kjøp eller ved salg av bruktbil.

Hvis du som privatperson har kjøpt en bil av en annen privatperson reguleres kjøpet av kjøpsloven. Ved kjøp og salg av bruktbil er det vanlig at bilen selges «som den er«. «Som den er»-kjøp reguleres av kjøpsloven § 19, (les lovkommentar her) og innebærer at selger fraskriver seg noe av mangelsansvaret.

Foreligger det en mangel?

Det skal noe til før en bruktbil som er solgt «som den er» har en kjøpsrettslig mangel. Hvor mye som kreves beror blant annet på kjøpsavtalen, bilens stand, alder og kjøpesum. Når har bilen en mangel som følge av et defekt aircondition-anlegg?

Det er gitt uriktige eller villedende opplysninger

Det følger av kjøpsloven § 19 (1) bokstav a at bruktbilen har en mangel dersom den ikke svarer til opplysninger gitt av selgeren, og opplysningene kan antas å ha virket inn på kjøpet.

Med andre ord vil defekt aircondition utgjøre en mangel dersom selgeren har sagt at aircontidion-anlegget er i topp stand, eller at bilen er helt uten feil og mangler.

Det er gitt mangelfulle opplysninger

I henhold til kjøpsloven § 19 (1) bokstav b foreligger det en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet.

Med andre ord kan et defekt aircondition-anlegg utgjøre en mangel dersom selgeren visste eller burde visst om dette, men likevel valgte å holde tilbake opplysningen fra kjøperen.

For at defekt aircondition skal utgjøre en mangel etter bestemmelsen må det mangelfulle AC-anlegget utgjøre et «vesentlig forhold ved bruktbilen». Om det er snakk om et vesentlig forhold beror blant annet på hvor mye det vil koste å utbedre AC-anlegget, sett i forhold til kjøpesummen. I tillegg har bilens alder og kilometerstand betydning. Det vil også ha betydning i hvor stor grad selgeren skjønte eller burde skjønt at et fungerende aircondition-anlegg var viktig for kjøperen.

Bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente

Til slutt kan defekt aircondition utgjøre en mangel dersom avviket innebærer at bruktbilen er i «vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers», jf. kjl. § 19 (1) bokstav c.

Også her må vesentlighetsvurderingen bero på sakens faktum. Kjøpesummens størrelse, bilens alder og kilometersand står sentralt.

Hva kan jeg kreve?

Hvis mangel foreligger er det en rekke aktuelle mangelsbeføyelser. Du kan ha krav på retting eller omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning, jf. kjøpsloven § 30. Våre advokater kan hjelpe deg med å vurdere hva du har krav på, og bistå deg med å fremme ditt krav.

Vi hjelper deg!

Hvis du er en av de uheldige som har kjøpt en bil med defekt aircondition-anlegg, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Våre advokater tilbyr advokathjelp ved både kjøp og salg av bruktbil, og bistår deg gjerne i din sak.

Advokathjelp bil:

Har du andre spørsmål om kjøp og salg av bil? Du finner mer informasjon om bilsaker ved å se vår side   www.biladvokaten.no. Vi anbefaler også at du leser artiklene   «10 gode grunner til å bruke Biladvokaten.no» og «Slik kan rettssaken bli enklere for deg».

Trenger du advokathjelp ved kjøp av bruktbil eller advokathjelp ved salg av bruktbil? Advokatene bak Biladvokaten vinner fram i 7 av 10 biltvisterSend en gratis og uforpliktende henvendelse eller ring oss på 40 19 19 00 i dag. Våre advokater står klare til å hjelpe deg.