Bilen var chiptunet, kjøper fikk prisavslag

Vår klient fra Vestfold kjøpte en bil fra en forhandler i Trondheim. Etter kjøpet oppsto det problemer med bilen, spesielt med turboen. Han oppdaget senere at bilen var chiptunet, noe selgeren ikke hadde informert om før salget. Da han krevde å heve kjøpet, nektet bilforhandleren å gå med på dette.

Opplysningsplikt ved salg av bil som er chiptunet

Ved salg av bil som har vært chiptunet har selger plikt til å opplyse om forholdet. Chiptuning har mange ganger vist seg å kunne påvirke egenskaper ved bilen negativt. Dette var sannsynligvis også tilfelle i denne saken, hvor det ble trøbbel med turboen.
Å ikke fortelle om chiptuning vil helt klart være å anse som en mangel etter loven.

Saken løste seg etter advokatbistand

I mange tilfeller ser vi at både private selgere og forhandlere ikke kan lovverket godt nok. I andre saker opplever vi at kjøper blir oversett og at «hodet stikkes i sanden». I denne saken innså etter hvert selger, etter brev fra advokat Lyngmyr, at det kunne lønne seg å forhandle om en løsning av saken.

Utgangspunktet var heving, men kjøperen kunne godta prisavslag

Hvis saken hadde gått til retten, er det sannsynlig at kjøperen ville fått rett til å heve kjøpet, det vil si kansellere kjøpet og få pengene tilbake. I denne saken mente kjøperen at tilbudet om prisavslag var så bra at han gikk med på det i stedet for å heve kjøpet.

I «trimming-saker» må du være varsom med å godta et endelig pengebeløp, da det kan være vanskelig å vite den fremtidige rekkevidden av de problemer chiptuningen kan har forårsaket. Unormal slitasje på girkasse, drivverk og elektronikkproblemer er mulige konsekvenser.
I dette tilfellet var klienten fornøyd med et pengebeløp, og saken ble avsluttet raskt og effektiv.

Forsikringen dekker utgifter til advokat – kontakt oss

Har du en liknende sak du tenker kan være egnet for advokatbistand? Kontakt oss, så tar vi en nærmere gjennomgang. Dette koster naturligvis ikke noe. Skulle du falle ned på at du ønsker bistand i saken, ordner vi med rettshjelpssøknad.

Advokat Kjetil Lyngmyr har lang erfaring som biladvokat. Ta gjerne kontakte direkte på tlf 406 21 188 på en hyggelig prat. Send gjerne en beskrivelse av saken til lyngmyr@aladvokat.no. Legg om mulig ved kjøpekontrakt, salgsannonse og eventuelle korrespondanse med selger.