Hvordan påvirker koronaepidemien kjøp og salg av bil?

Hvordan påvirker koronaepidemien kjøp og salg av bil? Koronaepidemien kan påvirke bilproduksjonen og føre til at noen ikke klarer å holde sine avtalte forpliktelser. Særlig mange kjøpere lurer på hvilke rettigheter de har slik situasjonen er. Det overordnede utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at avtaler skal holdes, og dette gjelder fortsatt. Dette innebærer at en kontraktspart som…