Bil selges «som den er»

Bil selges «som den er»   Bildet er fra James Bond museet i London.                         Selv om en kjøpekontrakt mellom to private parter inneholder «som den er»- eller liknende forbehold, kan selger ha et mangelsansvar etter kjøpsloven § 19. Det er tre ansvar selgeren har til tross for at han…

Kan bilkjøpet heves?

Kan bilkjøpet heves? Mange klienter lurer på hva som skal til for å heve et bilkjøp. Å heve betyr at ytelsene tilbakeføres, med andre ord at kjøper leverer tilbake bilen til selger og selger gir tilbake pengene til kjøper. Som hovedregel skal det mye til at man kan heve et bilkjøp, da utgangspunktet i norsk…

Bilkjøper vant i Høyesterett

Bilkjøper vant i Høyesterett – fikk fremme krav direkte mot verkstedet Nylig avsa Høyesterett en viktig dom om hvilke muligheter man har som bilkjøper hvis bruktbilen man har kjøpt av en annen privatperson er mangelfullt reparert av et bilverksted. Dommen avklarer adgangen man har til å rette krav direkte mot verkstedet som har gjort arbeid…