Erstatning

Erstatning   Når- og om du har krav på erstatning fra bilselger følger av kjøpslovene. Dersom selger er en privatperson er det reglene i kjøpsloven som regulerer tvisten. Er selger derimot en næringsdrivende og kjøperen er en forbruker, gjelder forbrukerkjøpsloven. Dersom det er noe galt med bilen du har kjøpt, og dette utgjør en mangel, kan…

Kondemnerte biler i retten

Kondemnerte biler i retten   Det kan være flere årsaker til at ditt forsikringsselskap kondemnerer bilen din: det kan dreie seg om omfattende bulker eller vannskader. Begge de nevnte tilfellene har vært- og skal nå behandles av tingretten.  Bulk i panseret   En kvinne har saksøkt Mobile Bø for manglede opplysninger om en bils skadehistorikk. Bilen som tidligere hadde vært…

Når svarer selger for mangler?

Når svarer selger for mangler?  Dersom du er en privatperson som har kjøpt bil av en forhandler kalles det er forbrukerkjøp og det er forbrukerkjøpsloven som regulerer konflikter som senere oppstår i forbindelse med kjøpet. For at du skal kunne gjøre mangelsbeføyelser gjeldende må det foreligge en mangel ved bilen. Bilen du har kjøpt er beheftet med en mangel…

Kondemnering

Kondemnering Forsikringsselskaper bruker ofte ordet kondemnering i forbindelse med bilforsikringssaker. Hva ligger egentlig i ordet? Hva betyr det for deg som bruktbilkjøper? Kondemnert bil Dersom bilen din har fått en skade gjør forsikringsselskapet en vurdering av reparasjonskostnadene. Hvis det viser seg at kostnadene er høyere enn bilens verdi vil forsikringsselskapet kondemnere bilen. At den kondemneres…

Hull i forbrukerrettighetene

Hull i forbrukerrettighetene Etter Motors avsløring av uredelige bruktbilforhandlere og Forbrukerklageutvalgets avgjørelser mot disse, er det fremdeles bruktbilkjøpere som ikke får oppgjør. Årsakene er delt. Dels dreier det seg om manglende betalingsevne og vilje hos selger. Dels dreier det seg om namsmyndighetene mislykkede inndriving av kravene. Til tross for medhold Bilkjøperne er mange og halvparten…

Unngå å bli lurt

Unngå å bli lurt Forbrukerrådet får rundt 8000 spørsmål hvert år om bruktbilhandler. Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF uttalte nylig at «Det er nesten en halv million bileieskifter i året, og bruktbil er jo den mest solgte bilen». Dette er en artikkel med tips og triks slik at du skal unngå å bli lurt…

Digitalt førerkort?

Digitalt førerkort? I Finland og i flere andre land er det per dags dato unødvendig å ha med seg det fysiske førerkortet når man henter pakker og ellers trenger identifikasjon. De som kjører bil må imidlertid fremdeles ha med seg det fysiske førerkortet. Grunnen er at de har utviklet en digital pilot gjennom en app…

Bompenger for elbiler

Bompenger for elbiler Frem til nå har det vært veldig fint for el bilister å passere bomringene rundt om kring i Oslo. Det har vært gratis. Dette blir forandret 1. juni 2019. Da må også den halvparten av Oslos bilister som per nå ikke betaler bompenger på banen og bidra til «Oslopakke 3». Lovendringen og det nye…