Pass opp for «Selgers forbehold» i kontrakten ved bilkjøp fra forhandler 

Våre biladvokater erfarer at det er blitt stadig vanligere for profesjonelle bilforhandlere å innta et punkt som betegnes «Selgers forbehold» i salgsvilkårene ved forbrukerkjøp.

Sannsynligvis har lovendringen i lov om forbrukerkjøp fra 1. januar 2024, gjort bilforhandlere mer offensive i forhold til å ta konkrete forbehold ved salg av bil til forbrukere.

Salgs- og leveringsvilkår med «Selgers forbehold»

Nå synes det viktigere enn noensinne å sjekke kontrakten nøye før du kjøper bil fra bilforhandler. Det er ikke lenger tillatt å selge en bil «som den er». En del av bilbransjens svar på ny lov er at man har begynt med mer konkrete forbehold for å unnslippe mulig ansvar.

Selgers forbehold er et punkt i kontrakten under standardvilkårene, skrevet inn med liten skrift i standardvilkår. Dette er vilkår som tidligere har vært en oppramsing av rettigheter loven uansett gir, men vi opplever nå at den lille skriften brukes til å liste opp feil, mangler og forbehold som ikke nødvendigvis ble opplyst til kjøper før avtaleinngåelsen.

Loven har et forbrukervern og legger opp til en ærlig og redelig bilhandel

I så måte kan det i utgangspunktet være bra at selger er konkret med hva som er feil med bilen, eller kjente feil som kan oppstå. Utfordringen oppstår i det de samme feilene og svakhetene ikke kommuniseres til kunden før avtaleinngåelsen, men først i forbindelse med kontraktsigneringen. Ofte er realiteten at bilen er kjøpt før kontrakten signeres. Det blir fort en uenighet om hva som er avtaletidspunktet. Følgelig er det svært viktig å lese kontrakten nøye, slik at du kan vurdere å droppe bilkjøpet dersom nye opplysninger om feil og mangler dukker opp for første gang i kontrakten.

Skal selger ta konkrete forbehold må forhandler etter vår mening opplyse kunden om dette skriftlig før kontrakten signeres.

Ellers står man i fare for at forbrukeren blir lurt. Det er den profesjonelle part som er nærmest til å sikre seg at opplysninger om feil og mangler er gitt forut for kjøpet, slik at «offensiv og kreativ» anvendelse av punktet «Selgers forbehold» fort også kan bli en felle for bilforhandleren. På sikt vil det dessuten være forbundet med et omdømmeproblem dersom metodikken anvendes uhensiktsmessig. Med flere misfornøyde bilkunder over tid er det overveiende sannsynlig at det dårlige ryktet sprer seg videre.

Det vi har sett eksempler på at er at forbrukeren ikke får informasjon om kjente feil og mangler ved objektet, bestemmer seg for kjøp av bilen, leser kontrakten fort og signerer. Først når problemene melder seg starter man å reklamere og forhandler viser til «Selges forbehold» inntatt med liten skrift som vedlegg til kontraktens forside. Metodikken vi har sett eksempel på er at forhandlers i slike tilfelle viser til at kjøper har godtatt feilene i forbindelse med kontraktsigneringen.

Tillit vs «Selgers forbehold»

Å opplyse om feil og mangler ved bilen er bra, såfremt det gjøres på en ryddig måte. Partene kan blir enige om konkrete egenskaper, herunder feil og mangler, men det må skje på en klar og tydelig måte som ikke etterlater tvil om hva som var avtalt. Å fortie opplysninger om feil og mangler og avvente med denne opplysningen til kontrakten skal signeres elektronisk bygger ikke tillit.

Som forbrukere skal vi kunne stole på profesjonelle bilforhandlere.

Vi er vant til at kontrakter med standardvilkår ikke fratar oss rettigheter. Med innarbeidelsen av «Selgers forbehold» og opplisting av feil som ikke opplyses til kjøper forut for kontraktsigneringen opplever vi at forbrukeren føler seg lurt.

Tips til deg som skal kjøpe bil

De fleste som kjøper bil plukker seg ut et aktuelt objekt og stiller forhandler diverse spørsmål. Vi oppfordrer til at denne type spørsmål stilles skriftlig. Spør gjerne om det er foretatt test av bilen og be om å få oversendt denne før du eventuelt går videre og avtaler pris og andre forhold ved handelen.

Still grundige spørsmål – igjen skriftlig! Før du vurderer å kjøpe en bil, be om å få opplyst alt av kjente feil og mangler ved bilen. Spør om den kan ha kjente svakheter som kan oppstå i fremtiden.

Vurderer å ta en NAF-test på bilen før du kjøper den. En NAF-test er imidlertid kun et øyeblikksbilde, men kan avdekke mer åpenbare feil og mangler. Testen kan bidra til at du oppdager feil, mangler og slitasje som kan gjøre at du bør avstå fra kjøpet.

Sjekk bilens eierhistorikk. Har bilen vært i eierskapet til et forsikringsselskap kan det tale for at bilen har vært kondemnert. Har bilen byttet eier hyppig kan det indikere at noe ved bilens egenskaper ikke er optimalt.

Dropp å lese kontrakten på en dataskjerm. De fleste får et bedre overblikk og innsikt når kontrakten kan leses på papir. Sørg for å få kontrakten skrevet ut og les nøye gjennom kontrakten og alle vedlegg før du signerer.

Vær obs før du signerer. Særlig ved elektronisk signatur. Sjekk at du ikke signerer på noe du kan ha oversett.

Har du kjøpt bil med feil og mangler?

Vi er biladvokater med kompetanse på bilsaker. Vi sørger for at du får dekket utgifter til advokat over bilforsikringen. Dekningen er som regel på 80% etter betaling fast egenandel.