Biladvokaten.no - nærmere informasjon

Hva er biladvokaten.no?

Biladvokaten.no er en fagside for vårt team av biladvokater i Austin Lyngmyr & co advokatfirma AS. Betegnelsen betyr at advokatene tilknyttet biladvokaten.no er advokater med særlig kompetanse på bilsaker. Les gjerne mer om oss.

Rett kompetanse

Det er vanskelig å være god på alt. Biladvokaten tilbyr særlig kompetente og erfarne advokater i bilsaker der det er såkalt tvist mellom kjøper og selger. Fra sak til sak tilbyr vi bistand for både selgere og kjøpere, men vi tilbyr ikke mekling. Vi bistår altså kun en av partene i tvisten.

Alle våre advokater har minimum 8 år erfaring med bilsaker og har ført mange bilsaker for retten.

Vi gjennomfører jevnlig etterutdanning og kursing i bilsaker.

Hva biladvokaten kan hjelpe deg med

Vi tilbyr vurdering av saker der kjøper eller selger vurderer advokatbistand i sin sak.

Advokatbistand tilbys etter nærmere avtale. Alle advokatene er ansatt i advokatfirma og medlemmer i Advokatforeningen.

Vi gjennomfører en innledende vurdering og har nær dialog med klient for å avklare krav og forventninger.

Vi erfarer at bruk av biladvokat i mange bilsaker kan ha en positiv effekt for å få saken løst.

Når er bruk av biladvokaten hensiktsmessig?

Vi erfarer at kjøpesummen bør ha vært minst kr 100 000. Selv om man kan få dekket advokatutgifter over forsikringen, må klient betale egenandel.

Har du mottatt krav om heving av kjøpet, eller prisavslag/erstatning, og trenger hjelp til å svar opp kjøper, kan vi bistå.

Har du oppdaget mangel ved bilen, reklamert, men bitt avvist av selger kan det være hensiktsmessig med hjelpe fra biladvokaten.

Biladvokaten løser de fleste sakene utenrettslig

Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. Noen saker må likevel løses ved hjelp av rettssystemet. Bevisregler og jussen er komplisert og det er en av årsakene til at du bør velge en advokat, fortrinnsvis med spesialkompetanse på området. Vårt mål er å løse saken raskest mulig, og i tråd med klientens ønsker og behov.

Våre advokater sjekker alltid om du har rettshjelpsdekning når du tar kontakt med oss.

Rettshjelpsdekningen er i bilforsikringen din. Det betyr dekning for utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Du må betale en egenandel på 4 000 kroner, deretter dekker forsikringen 80% av advokatutgiftene. Vi sjekker om du kan ha krav på dekning av utgifter til advokat over forsikringen.