Advokat Skarbøvig har 20 års erfaring, og bil-advokatene er spesialister på bilsaker. Kontakt oss gratis på 90 40 22 00 så bistår vi deg, uavhengig om du er kjøper eller selger. Bruker du biladvokaten.no hjelper vi deg slik at ditt forsikringsselskap dekker det mest av utgifter til advokat.

Hvordan påvirker koronaepidemien kjøp og salg av bil?

Hvordan påvirker koronaepidemien kjøp og salg av bil? Koronaepidemien kan påvirke bilproduksjonen og føre til at noen ikke klarer å holde sine avtalte forpliktelser. Særlig mange kjøpere lurer på hvilke rettigheter de har slik situasjonen er. Det overordnede utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at avtaler skal holdes, og dette gjelder fortsatt. Dette innebærer at en kontraktspart som…

Kjøpsloven § 84 med lovkommentar

Kjøpsloven § 84 med lovkommentar Kjøpsloven § 84 regulerer kjøperens adgang til å fremme direktekrav i næringskjøp. Direktekrav vil si at du gjør gjeldende mangelskrav direkte mot den som er skyld i mangelen. Hva er et direktekrav? Se for deg følgende hendelsesforløp:  Bilprodusent A selger en bil til B, som er næringsdrivende. B bruker bilen i ett år,…

Kjøpsloven § 20 med lovkommentar

Kjøpsloven § 20 med lovkommentar I henhold til kjøpsloven § 20 kan ikke kjøper gjøre mangelskrav gjeldende dersom han kjente eller måtte kjenne til forholdet ved kjøpets inngåelse, jf. første ledd. Han kan heller ikke gjøre mangelskrav gjeldende hvis han har foretatt en utilstrekkelig undersøkelse av tingen eller en prøve av den, eller forsømt sin undersøkelsesadgang,…