Kjøpsloven § 20 med lovkommentar

Kjøpsloven § 20 med lovkommentar I henhold til kjøpsloven § 20 kan ikke kjøper gjøre mangelskrav gjeldende dersom han kjente eller måtte kjenne til forholdet ved kjøpets inngåelse, jf. første ledd. Han kan heller ikke gjøre mangelskrav gjeldende hvis han har foretatt en utilstrekkelig undersøkelse av tingen eller en prøve av den, eller forsømt sin undersøkelsesadgang,…