Innløsning av biler

Innløsning av biler Vi har tidligere skrevet artikler om kondemnering og tvister om kondemnerte biler som har havnet i retten. Det er nå klart at man ikke lenger skal tale om kondemnerte biler da uttrykket erstattes hos forsikringsselskapene med «innløst«. Det er også iverksatt rutineendringer som skal sørge for økt sikkerhet for de som kjøper…