Selvkjørende kjøretøy

Selvkjørende kjøretøy Det er ikke bare Ruter som er engasjert i selvkjørende kjøretøy og som allerede tester mulig løsninger for å levere et førerløst kollektivtilbud. 1. januar 2018 trådte loven som tillater utprøving av selvkjørende kjøretøy i kraft. Formålet med loven er blant annet å ivareta «trafikksikkerhets- og personvernhensyn«. På den annen side ønsker man…