Har du krav på prisavslag?

Har du krav på prisavslag? Når det hefter feil eller mangler ved bilen du har kjøpt, kan du gjøre mangelsbeføyelser gjeldende. Noe av det du kan kreve er prisavslag. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven åpner for at kjøperen kan få et avslag i pris dersom det foreligger feil ved tingen. Om den ene eller den andre loven kommer…