Direktekrav – kort og godt

Direktekrav – kort og godt I fjor avsa Høyesterett en dom som har stor betydning for bileiere. En misfornøyd privat bilkjøper kunne rette sitt krav gjeldende mot et verksted uten å gå veien om selger. Saken gjaldt et bruktbilkjøp mellom to private parter. Nærmere bestemt reiste saken spørsmål om kjøpers mangelskrav på grunn av feil…