Kan du frasi deg retten til å reklamere?

Kan du frasi deg retten til å reklamere? Hovedregelen er at man har en rett til å gjøre krav mot motparten gjeldende, såkalt reklamasjonsrett, jf. kjøpsloven § 19. I en noe eldre dom fra Frostating lagmannsrett konkluderte retten med at kjøper hadde anledning til å fraskrive seg reklamasjonsretten. Dommen gjaldt et bruktbilkjøp mellom to profesjonelle…