Kan du frasi deg retten til å reklamere?

Kan du frasi deg retten til å reklamere? I en noe eldre dom fra Frostating lagmannsrett konkluderte retten med at kjøper hadde anledning til å fraskrive seg reklamasjonsretten. Saken gjaldt et bruktbilkjøp mellom to profesjonelle parter. Reklamasjonsretten er man som kjøper i utgangspunktet gitt i kjøpsloven § 19. Det dreide seg om en 12 år…