Kan jeg kreve oppfyllelse?

Kan jeg kreve oppfyllelse? Hovedregelen i norsk rett er at avtaler skal holdes. I tråd med dette utgangspunktet har man regler i både kjøpsloven og i forbrukerkjøpsloven som gir begge parter rett til å kreve at motparten oppfyller kjøpet. Dersom den kjøpte varen er viktig for kjøper kan vedkommende ønske oppfyllelse istedenfor å heve kjøpet.…