Hvor lenge må jeg vente på Forbrukerrådet?

Hvor lenge må jeg vente på Forbrukerrådet? Motor skrev i forrige måned om den lange ventetiden hos Forbrukerrådet. «Nå tar det nesten fire måneder før Forbrukerrådet begynner saksbehandlingen i klagesaker». Som tidligere skrevet er bruktbiler noe av det vi nordmenn krangler mest om. Vi får derfor ofte spørsmål som hvor lenge man må vente på Forbrukerrådet.…

Må jeg betale moms på elbilen?

Må jeg betale moms på elbilen? Siden 2001 har man kunnet kjøpe elbil uten å betale merverdiavgift. Til sammenligning betaler man 25% moms på diesel- og bensinbiler. I det siste har det imidlertid skjedd endringer for elbileiere. Fra denne sommeren skal de blant annet betale bompenger, selv om satsen er lavere enn for de som…

Har du lovpålagt ansvarsforsikring?

Har du lovpålagt ansvarsforsikring? I 2018 ble det lovpålagt å ha ansvarsforsikring, jf. bilansvarsloven § 15. Innføringen av daglig straffegebyr på 150 kroner for de som ikke har forsikringen har hjulpet, men det er fortsatt mange som trosser dagbøtene og kjører uten den lovpålagte forsikringen. Har DU den lovpålagte ansvarsforsikringen? Konsekvenser Å kjøre uten ansvarsforsikring…

Har du krav på prisavslag?

Har du krav på prisavslag? Når det hefter feil eller mangler ved bilen du har kjøpt, kan du gjøre mangelsbeføyelser gjeldende. Noe av det du kan kreve er prisavslag. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven åpner for at kjøperen kan få et avslag i pris dersom det foreligger feil ved tingen. Om den ene eller den andre loven kommer…

Leasing – kort og godt

Leasing – kort og godt Er leasing trygt? Hva risikerer du å betale når bilen tilbakeleveres? Dersom du vurderer å lease en bil er det flere ting du må tenke på. I denne artikkelen skal vi redegjøre for problemstillinger knyttet til det å lease en bil. Rett og slett leasing – kort og godt. Ta…

Direktekrav – kort og godt

Direktekrav – kort og godt Høyesterett har talt: En privat bilkjøper kan reise krav direkte mot et verksted som foretok utbedringer i tidligere eiers eietid, uten å gå veien om selger. Trenger du advokathjelp i forbindelse med kjøp eller salg av bruktbil? Ta gjerne kontakt med oss. Dommen: HR-2018-648-A I fjor avsa Høyesterett en dom…

Kan du frasi deg retten til å reklamere?

Kan du frasi deg retten til å reklamere? Hovedregelen er at man har en rett til å gjøre krav mot motparten gjeldende, såkalt reklamasjonsrett, jf. kjøpsloven § 19. I en noe eldre dom fra Frostating lagmannsrett konkluderte retten med at kjøper hadde anledning til å fraskrive seg reklamasjonsretten. Dommen gjaldt et bruktbilkjøp mellom to profesjonelle…

Kan jeg kreve oppfyllelse?

Kan jeg kreve oppfyllelse? Hovedregelen i norsk rett er at avtaler skal holdes. I tråd med dette utgangspunktet har man regler i både kjøpsloven og i forbrukerkjøpsloven som gir begge parter rett til å kreve at motparten oppfyller kjøpet. Dersom den kjøpte varen er viktig for kjøper kan vedkommende ønske oppfyllelse istedenfor å heve kjøpet.…

Kjøpe brukt elbil?

Kjøpe brukt elbil? På Finn.no ligger det rett under 3000 elbiler ute til salgs. De aller fleste av dem er bruktbiler. Det finnes flere fordeler med å kjøpe en brukt elbil; Du unngår for eksempel å stå i kø i flere år for å motta en splitter ny elbil. På den andre siden er det…