Når svarer selger for mangler?

Når svarer selger for mangler?  Dersom du er en privatperson som har kjøpt bil av en forhandler kalles det er forbrukerkjøp og det er forbrukerkjøpsloven som regulerer konflikter som senere oppstår i forbindelse med kjøpet. For at du skal kunne gjøre mangelsbeføyelser gjeldende må det foreligge en mangel ved bilen. Bilen du har kjøpt er beheftet med en mangel…