Når svarer selger for mangler?

Når svarer selger for mangler?  Dersom du er en privatperson som har kjøpt bil av en forhandler kalles det er forbrukerkjøp og det er forbrukerkjøpsloven som regulerer konflikter som senere oppstår i forbindelse med kjøpet. For at du skal kunne gjøre mangelsbeføyelser gjeldende må det foreligge en mangel ved bilen. Bilen du har kjøpt er beheftet med en mangel…

Kondemnering

Kondemnering Forsikringsselskaper bruker ofte ordet kondemnering i forbindelse med bilforsikringssaker. Hva ligger egentlig i ordet? Hva betyr det for deg som bruktbilkjøper? Kondemnert bil Dersom bilen din har fått en skade gjør forsikringsselskapet en vurdering av reparasjonskostnadene. Hvis det viser seg at kostnadene er høyere enn bilens verdi vil forsikringsselskapet kondemnere bilen. At den kondemneres…

Hull i forbrukerrettighetene

Hull i forbrukerrettighetene Etter Motors avsløring av uredelige bruktbilforhandlere og Forbrukerklageutvalgets avgjørelser mot disse, er det fremdeles bruktbilkjøpere som ikke får oppgjør. Årsakene er delt. Dels dreier det seg om manglende betalingsevne og vilje hos selger. Dels dreier det seg om namsmyndighetenes mislykkede inndriving av kravene. Dette utgjør et hull i forbrukerrettighetene. Til tross for…

Unngå å bli lurt

Unngå å bli lurt Forbrukerrådet får rundt 8000 spørsmål hvert år om bruktbilhandler. Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF, uttalte nylig at «Det er nesten en halv million bileieskifter i året, og bruktbil er jo den mest solgte bilen». Vi gir deg tipsene du bør følge for å unngå å bli lurt når du kjøper…

Digitalt førerkort?

Digitalt førerkort? I Finland og i flere andre land er det per dags dato unødvendig å ha med seg det fysiske førerkortet når man henter pakker og ellers trenger identifikasjon. De som kjører bil må imidlertid fremdeles ha med seg det fysiske førerkortet. Grunnen er at de har utviklet en digital pilot gjennom en app…

Bompenger for elbiler

Bompenger for elbiler Frem til nå har det vært veldig fint for el-bilister å passere bomringene rundt omkring i Oslo. Det har vært gratis. Dette blir forandret 1. juni 2019. Da må i tillegg den halvparten av Oslos bilister som per nå ikke betaler bompenger på banen, bidra til «Oslopakke 3». Lovendringen og det nye systemet vil…