Standardheving – hva er det?

Standardheving – hva er det?   Nordmenn krangler mye om bil i etterkant av salg. I tvister om feil og mangler ved bruktbil, sier ofte selgeren at det skal gjøres fratrekk for standardheving dersom kjøper krever prisavslag eller heving. Disse tilfellene er ikke lovregulert, men det har over tid utviklet seg en lære i rettspraksis.…