Biladvokaten.no

Spesialistene på bilsaker i hele Norge.

Vi hos Biladvokaten opplever ofte at bilkjøpere kommer til oss etter å ha oppdaget feil eller mangler ved bilen de har kjøpt. Det kan være vanskelig å vite hva man har krav på, enten man har kjøpt av en bilforhandler eller av en privatperson. Våre advokater har bistått en rekke klienter etter bilkjøp i mange år og kjenner rettsområdet ut og inn.
– Heldigvis ser vi at det hjelper å klage!

Biladvokaten hjelper deg!

Gratis saksvurdering 24/7

+47 40 19 19 00

Det er mange ting du kan ha krav på, for eksempel retting av mangelen, prisavslag, heving eller omlevering. – Det er også veldig viktig å vite at selv om bilen selges med et ”som den er”-forbehold, betyr ikke dette at man ikke kan gjøre krav gjeldende.

Advokatene bak biladvokaten.no har vunnet fram i rettssaker en rekke ganger, og fått motparten til å akseptere klientens krav fullt ut utenfor rettssalen. Vi vet dermed hvordan man best bør argumentere for å vinne fram med klientens krav mot bilselgeren. Dette trenger heller ikke å koste deg noe særlig.

– Alle biler skal være forsikret og forsikringen dekker det meste av utgiftene du har til advokat. Dette vil vi i biladvokaten finne ut av for deg.

Heve kjøpet

At et kjøp heves innebærer at ytelsen tilbakeføres. Bilen leveres tilbake til selger og kjøper får pengene tilbake. Ved heving annulleres altså kjøpet.

Kreve retting av feil og mangler

Dersom bilen du har kjøpt skulle være beheftet med feil eller mangler, kan du som kjøper ha rett til å kreve at selgeren retter feilen(e).

Kreve prisavslag

En nybilgaranti kan følge bilen selv om den selges videre, og det innebærer at utbedring av feil og mangler innenfor garantitiden skal dekkes.

Kontakte forsikringselskapet og ordne rettshjelpsdekning

Dersom du har kjøpt eller solgt bil kan det være at det oppstå uenigheter mellom kjøper og selger i etterkant, slik at man ønsker å trekke seg fra avtalen.

Hjelpe deg i forliksrådet og/eller i en rettsak.

Ofte klarer ikke partene selv å komme til en enighet dersom det kanskje foreligger en mangel. Da kan tvisten bringes inn for enten domstolen eller Forliksrådet.

Kreve oppfyllelse av avtalen

Hovedregelen i norsk rett er at avtaler skal holdes. I tråd med dette har man derfor regler som gir begge parter rett til å kreve oppfyllelse fra den andre part.

Heve når kjøperen ikke betaler

Kjøper henter bilen og sier at pengene skal være på selgers konto i løpet av et par dager. Pengene kommer aldri. Hva kan man som selger gjøre når kjøper ikke betaler?

Kreve erstatning

Er selger en privatperson er det reglene i kjøpsloven som regulerer tvisten. Er selger derimot en næringsdrivende og kjøperen en forbruker, gjelder forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjonsrett ved kjøp av bil

Reklamasjonsrett på et bilkjøp betyr at du kan fremme krav mot selgeren på grunn av mangler ved bilen. Slike krav kan være retting/reparasjon, levering av uteblitt del, prisavslag, erstatning og heving.

Som privatperson har du alltid reklamasjonsrett når du kjøper bil, enten den er ny eller brukt, og enten du kjøper fra en bilforhandler eller en privatperson. Men det er ulik varighet på reklamasjonsretten:

Hvis du kjøper bil av en privatperson gjelder kjøpsloven, og da har du to års reklamasjonsrett mot skjulte feil og mangler, se § 32.

Hvis man kjøper bil av en bilforhandler gjelder forbrukerkjøpsloven, og da har du fem års reklamasjonsrett mot skjulte feil og mangler, se § 27.

Undersøkelsesplikt

Du har en undersøkelsesplikt når du overtar bilen, og må undersøke bilen innen rimelig tid.

Viktige tidsfrister

Du må gi melding om at du vil reklamere innen en viss tid. Går det for lang tid kan du miste kravet/rettighetene dine.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om reklamasjon på bilen, eller har du andre spørsmål rundt ditt bilkjøp?

Gratis saksvurdering

Advokatsidene.no sine advokater er spesialister på området, og bistår deg gjerne.

Hvorfor velge oss?

  • Vi er spesialister på bilsaker
  • Vi er alltid faglig oppdatert
  • Vi har lang erfaring og svært fornøyde klienter
  • Vi tilbyr gratis og uforpliktende vurdering av din sak
  • Vi gjør alt vi kan for at du skal vinne frem med ditt krav
  • Vi har klienter fra hele landet
  • Vi kan vise til en lang rekke saker vi har vunnet

Kontakt biladvokaten - Gratis saksvurdering!

+47 40 19 19 00 | post@skarbovig.no

Torggata 10, 0181 Oslo Advokatforeningen: +47 22 03 50 50

Kontakt oss snarest mulig ved oppdagelse av feil!
Tiden er veldig viktig i reklamasjonssaker ved kjøp og salg av bruktbil.